Åpningstid

Under koronapandemien er åpningstiden 7.30-16.00

Barnehagene i Strand kommune har 8,5 timers åpningstid så lenge smittevernsituasjonen er i "gul fase".

Grunnen til at tilbudet med kortere dager videreføres, er at barnehagene skal drive i tråd med ulike krav om smitteverntiltak fra helsemyndighetene. Her gis det blant annet føringer om hygienetiltak og redusert kontakthyppighet mellom personer. For å organisere dette på en god måte som sikrer stabilitet og forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte, er det derfor fortsatt behov for at åpningstidene er noe begrenset.

Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner(…) vil fortsatt ha mulighet for et tilbud innenfor det som er barnehagens åpningstid i normaldrift, men dette må avtales. Det understrekes at dette tilbudet kun gis ved behov. Vi ber om at andre løsninger forsøkes først. Dette for at vi skal ha en forsvarlig bemanning når behovet er størst. Det er viktig at vi sammen tar vår del av dugnaden og ser på muligheten for en fleksibel arbeidsdag. For eksempel kan en foresatt levere og en hente. 

Vi beklager ulempene dette medfører for dere.