Endringer i forbindelse med Koronapandemien

Velkommen til Rødlandsmyrå barnehage. Dette er blitt et noe annerledes barnehageår

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå vider hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehgen for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil vi i barnehagen justere våre rutiner.

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. I perioder fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

- Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke

- Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask

- Ha godt renhold i barnehagen

- Foresatte må holde minst 1 meters avtand til andre barn og foresatte. Unngå store ansamlinger i garderoben

Vi befinner oss på gult tiltaknivå, noe som betyr blant annet at hele avdelingen kan være samlet som en kohort, barna skal få et fulltidstilbud (som innebærer 41 timer eller mer). Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre og vi vil ha faste voksne. Vi unngår håndhilsing og klemming. Barn som har påbegynnende syptomer på luftveisinfeksjon skal holdes hjemme til en ser at sykdommen ikke utvikler seg, og kan komme tilbake dersom god allmenntilstand.

Det er ikke lov å ta med seg leker hjemmefra. Behøver barnet en kosebamse for å sover er det tillatt.

Åpningstiden vil i tiden fremover være fra 7.30-16.00.

Varm hilsen fra personalet i Rødlandsmyrå barnehage