Presisering om når barn skal være hjemme, og når det kan komme i barnehagen etter sykdom

Det har vært mye uklarhet rundt rådene om å være hjemme ifm milde luftveisinfeksjoner.

 

Retningslinjene sier:

Barn og ansatte i barnehage som ikke skal gå: 

  • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.
  • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

Barn og ansatte kan komme i barnehagen:

  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.
  • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
  • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
  • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

Dette skal vi forholde oss til. Nå er det slik at alle med symptomer får tilbud om testing og får da etterhvert svar på at testen var negativ. (Hvis positiv tar smittevernlegen videre oppfølging).

Hvor lenge skal de holde seg hjemme?

Til 'tilstand er avklart'. Dette gjelder både ved negativ koronatest OG ved at en regner med at smittsomheten fra annen luftveisinfeksjonen er blitt betydelig redusert. Det avhenger av grad av symptomer og varighet.
Smittsomheten av en luftveisinfeksjon avtar med tiden og etter 3-5 dager er den redusert, men den avhenger også av om der er mye hoste. Hoste på dagtid som barnet ikke pleier å ha er ikke forenlig med skole og barnehage.

Dette var presisering vi fikk fra smittevernlege, håper det var avklarende.