Ny mobbelov i barnehagen

Barnehagemiljø 1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

Hva er nytt i loven:

Les mer om hvordan barnehagen skal sørge for at barna har det bra

 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/