Lusfri kampanje uke 35 og uke 10

Lusfri Norge etablerte og organiserte "Nasjonale kampanjer mot hodelus" i Norge fra 2007.

Rødlandsmsmyrå barnehage har siden oppstarten deltatt i kampanjen. Vi oppfordrer hele familien til å ha ektra fokus på hodelus disse uken.

Dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/aksjon-mot-hodelus/

hodelusbrosjyre

aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-i-barnehage_bokmal