Syngende barnehage

Fra barnehageåret 19/20 ble vi en «Syngende barnehage». Dette betyr at vi vil fokusere mer på å implementere sangaktiviteter i barnehagehverdagen. Sang gir gode musikkopplevelser og skaper glede, trygghet og samhold

Syngende barnehage er et program utviklet av Musikk fra livets begynnelse i samarbeid med Krafttak for sang.

Formål: Vi vil gjøre det enkelt å implementere sangaktiviteter i barnehagehverdagen! Målet er å bruke sang i omsorg, kreativ utfoldelse og lek, men også for å fremme språkutvikling, læring og danning.

Rammeplan for barnehagen

I henhold til barnehagens fagområder; «Kommunikasjon, språk og tekst» og «Kunst, kultur og kreativitet» skal barnehagen ivareta sang- og musikkaktiviteter. Barnehagen skal bidra til at barna får utforske et mangfold av kommunikasjonsformer. Barna skal møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. Musikk, dans, drama, språk og litteratur er noen av uttrykksformene barnehagen kan legge til rette for.

Plan: Syngende barnehage