Redusert egenbetaling

Søknadsfristen for å søke reduksjon- og fritak i foreldrebetaling fra august er 1. mai

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Stortinget har vedtatt ny makspris for en heltidsplass i barnehage på kr. 3.135 fra 1. januar 2020.  Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

En nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Fra januar 2020 gjelder det husholdninger med årsinntekt under kr. 574 750.

I tillegg kan det søkes om 20 timers gratis kjernetid per uke for 2, 3, 4- og 5 åringer og for barn med utsatt skolestart. Fra januar 2020 gjelder det husholdninger med årsinntekt under kr. 548 500. Fra august 2020 for husholdninger med årsinntekt under kr. 566 100.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden.

Siste års selvangivelse skal legges ved søknaden som sokumentasjon, se veiledning

VEILEDNING januar 2020 Reduksjon-fritak i betaling - barnehage

 Søknadsfristen for å søke reduksjon- og fritak i betaling fra august er 1. mai

https://www.strand.kommune.no/tjenester/barn-familie-og-sosiale-tjenester/barnehage/