Livglede for eldre

Vi er en livsglede for eldre barnehage. Vi vil ha samarbeid med Strand videregående skole og livsglede for eldre i Strand. Sammen ønsker vi å bidra til sosialt samvær og aktiviteter sammen med beboere og brukere av Tautunet