Les for Meg!

Strand kommune har som mål at alle småbarnsforeldre skal lese for barna sine. Derfor har kommunen satt i gang prosjektet «Les for meg!» der det blant annet deles ut gratis bøker til alle ettåringene. Den første boken får barna på 10-månederskontrollen og bok nummer to deles ut på foreldresamtale i barnehagen eller på helsestasjonen. Deretter kan ettåringene få og låne flere bøker på biblioteket.

Hvorfor?

For at barna våre skal lykkes faglig og sosialt i barnehage og skole, er gode språkferdigheter viktig. Kosestunder med høytlesning er den aller beste måten å utvikle ordforrådet på. I tillegg hjelper det barnets hjerne til å utvikle seg, og så skaper det tette, trygge, gode og kjærlige bånd mellom oss foreldre og barna våre. Gullalderen for språklæring er fra 1,5­­–3 år, og jobben vi gjør hjemme er superviktig!

Småbarn skal bades i vann og ord.

Begge deler er like viktig. Barna våre skal høre et ord hundrevis av ganger før de selv kan forstå og uttale det. Derfor må vi aldri la sjansen gå fra oss til å snakke om hunden vi ser, grøten vi spiser, fargen på buksa vi tar på oss og lukten av de nystekte bollene. Snakk, snakk, snakk og snakk. Og syng! Og les! I bøker møter vi andre og flere ord enn de vi bruker i dagligtale. Derfor er bøker spesielt effektive.

En syttenåring som ble lest for hjemme kan opptil 50 000 ord. Noen syttenåringer kan bare 15 000 ord. Det er for lite til å forstå innholdet i en avis

 Vet du om att du kan förändra ditt barns liv? https://www.youtube.com/watch?v=X1nzc9P5MSA

For mer informasjon: www.strand.kommune.no/les 

Fire tegn på at ettåringen din er (på veg til å bli) en leser

https://lesesenteret.uis.no/leseopplaring/barnehage/aktiviteter-i-barnehagehverdagen/les-med-barna/fire-tegn-pa-at-ettaringen-din-er-pa-veg-til-a-bli-en-leser-article134498-21653.html

 

Ryfylke biblioteket: https://ryfylkebiblioteket.no/strand-folkebibliotek/