Foreldreutvalg for barnehager

FUB er forkortelsen på Foreldreutvalget for barnehager. FUB ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 25.06.2010, og utvalget har vært aktivt siden 01.08.2010.

FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen. FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.

FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:
"Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

For mer informasjon benytt linken under:

http://www.fubhg.no/