Aldersinndelte grupper

Hver onsdag jobber vi i aldersinndelte grupper, dvs. at vi deler barna inn etter alder og jobber i grupper på tvers av avdelingene. Vi har sett at det ikke alltid er like lett for barna på Stemmen og Loen. Disse barna er ofte mer sårbare og utrygge, og har behov for ei fast og trygg havn for å tilpasse og tilvenne seg. Stemmen og Loen vil å ha aldersinndelte grupper avdelingsvis. Avdelingene vil ha samme opplegg. Hver gruppe har sitt fagområde de arbeider etter.

Gruppene har oppstart i slutten av september, tom. april. Utgår i alle ferier.

Målet vårt med alderslike grupper er å få:
- et tettere samarbeid mellom avdelingene
- en mer ”helhetlig barnehage”, der barn og voksne på tvers av avdelingene blir mer knyttet sammen.
- barna får være sammen med jevnaldrende, få utfordringer tilpasset deres utviklingsnivå.
- hver aldersgruppe har sine særegenheter som vi mener er verdifulle i seg selv
- gjennom progresjon får barna kjennskap til de ulike fagområdene

Ansvarlig for de ulike gruppene:

Førskolegruppen f. 2015: Karen og Anja

Dovregubbene f. 2016: Janniken og Tine-Lill  (Etikk, religion og filosofi)

Små Troll f. 2017: Linn Iren (Antall, rom og form)

Olle Bolle f. 2018: Monica (Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse, mat og helse)

Knøttene f. 2019/20: Synnøve (Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse, mat og helse)

Grunnet covid-19 vil den enkelte avdeling jobbe i grupper med fagområdene frem til det blir endringer i smittevernstiltakene.