Kropp, bevegelse, mat og helse

Olle Bolle gruppen vil jobbe med fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst - høsten Kropp, bevegelse, mat og helse - vår

Loen og Stemmen vil ha aldersinndelte grupper avdelingsvis. Avdelingene vil ha samme opplegg, og det vil bli noen felles turer/opplegg innimellom med de som er jevnaldrende.

Olle Bolle er sammen onsdager

De voksne vil være: Monica, Mona, Cecilie, Serina og Oda

Utgår fremover grunnet smittevern i forbindelse med covid-19

Avdelingene har aldersinndeltegrupper innad på avdelingene, se vedlagt plan:

Loen: KNØTTENE og OLLE BOLLE, høsten 2020

Plan for våren 2021 Loen: KNØTTENE OG OLLE BOLLE, vår 2021

 

Plan for Stemmen, høsten 2020: Knøttene, Olle Bolle og Småtroll på Stemmen