Etikk, religion og filosofi

De ulike aldersinndelte gruppene jobber med ulike fagområder, vårt er etikk, religion og filosofi.

Gjennom å ha fokus på etikk, religion og filosofi er vi med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på. Dette vil prege verdier og holdninger.

Rødlandsmyrå barnehage er en Livsglede for eldre barnehage. Dovregubbene samarbeider med Strand videregående og Tautunet. Målet er at de sammen skal bidra til å skape sosialt samvær og aktiviteter for beboere og brukere av Tautunet.

Janniken, Tine-Lill, Jane og Siri K vil være på denne gruppen sammen med 16 barn fra Myllå og Kvernhus.

Tautunet utgår fremover pga. covid-19. Avdelingene vil enkeltvis arbeide med tema etikk, religion og filosofi.

 

Avdelingsvisplan for Doveregubbene, høsen 2020: Dovregubbane høsten 2020