Planleggingsdager og dugnad 2020/21

Mandag 17. august 2020 Tirsdag 18. august 2020 Fredag 13.november 2020 Mandag 4. januar 2021 Fredag 14. mai 2021

Dugnad barnehageåret 20/21:

Utgår grunnet covid-19

Det å delta i dugnadsarbeid er både sosialt og trivelig. Du møter foreldre/foresatte i en annen

setting enn vanlig, noe som skaper gode relasjoner og som igjen kan få positiv innvirkning for

barnehagen og for ditt barn.

Planleggingsdager barnehageåret 21/22

Mandag 16.august 2021

Tirsdag 17. august 2021

Fredag 12. november 2021

Mandag 3. januar 2022

Fredag 27. mai 2022