Jeg vil vite

Alle barn har rett til en trygg oppvekst uten vold, trusler eller seksuelle overgrep. I Norge betyr det at det ikke er lov til å slå eller gjøre barn noe vondt med vilje. Strand kommune vil fra høsten 2017 besøke alle barnehagene i kommunen og gå gjennom med førskolebarna hva vold og seksuelle overgrep er. Personalet sammen med SLT-koordinator Brit Barka og nestleder i barneverntjenesten Silje Alsvik Iversen vil benytte opplæringsverktøyet «Jeg vil vite», utarbeidet av Stine Sofie Stiftelsen, til å ha samtaler med barna. Målene er:

-      Barna skal vite hva vold og overgrep er etter en samtale

-      Barna skal vite hvor de kan si i fra dersom de tenger hjelp

-      Barna skal forstå at det aldri er deres skyld når voksne utsetter dem for vold eller overgrep

-      Barna skal kunne nummeret til Alarmtelefonen 116 111

Mer informasjon finner dere på nettsiden http://jegvilvite.no