Mobbeombudet for barnehager og grunnskoler i Rogaland 2019

Strand kommune samarbeider med mobbeombudet for videregående opplæring som et prøveprosjekt for 2019. Det betyr at våre innbyggere kan benytte seg av mobbeombudets tjenester. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø. Mobbeombudet er et tilbud til barn, unge og foreldre som opplever utfordringer som mobbing, krenkelser og dårlig skolemiljø.

Mobbeombudet i Rogaland heter Ellen Fjermestad

Oppgavene til mobbeombudet:

  • Støtte og veilede barn, elever og foresatte i saker om psykososialt miljø
  • Jobbe forbyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foresatte
  • Skape dialog og bidra til god tverrfaglig oppfølging, også etter at saker er håndtert
  • Bidra til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt
  • Samarbeide med barn og unge, samt aktører som arbeider med barn og ungdom på ulike nivåer
  • Være en informasjonsressurs og rettleder for tilsatte i barnehage og skole
  • Mobbeombudet har egen Facebookprofil: Mobbeombudet i Rogaland

 

Telefon 51922462 / 91673343

e-post: ellen.fjermestad@rogfk.no