Barnehageplass

Frist for søknad om barnehageplass er 15. februar

INFORMASJON SAMORDNET OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE HOVEDOPPTAK OG LØPENDE OPPTAK
KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER


Strand kommune samordner opptaket av barn i kommunale og private barnehager. Opplysninger om barnehagene, priser etc. finner du på: https://www.strand.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barnehage/

Dere søker barnehageplass via oppvekstportalen:

https://strand.ist-asp.com/NO01130-pub/login.htm