Språkløyper

"Med krutt og trening gir lesing mening"

Gjennom språkprosjektet vårt: «Med krutt og trening gir lesing mening», vil vi jobbe med Lese- og skrivesenteret sine programmer om språkløyper.

Barnehageåret 2020/21 vil vi ta i bruk kompetanseutviklingspakken «Brobyggeren». Her skal personalet i fellesskap bygge kompetanse om språk og leseaktiviteter gjennom ulike arbeidsformer. Mellom øktene vil personalet få en praktisk oppgave knyttet til tema å jobbe med. Vi vil ha dypdykk i bøkene og jobbe med samme bok i flere måneder og trekke flere av fagområdene inn i boka.

Mål:

Styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom omsorg, støtte og utfordringer i relasjonene mellom barn og voksne

Utvikling- og temaplan: Utvikling- og temaplan 2020-2022

 

Ta turen til Ryfylke bibliotek for å låne bøker sammen med barna:

https://ryfylkebiblioteket.no/strand-folkebibliotek/