Vedtekter

Rødlandsmyrå barnehage gikk fra å være et BA til SA i 2012. Alle som søker plass i barnehagen må aksepterer samvirkeforetakes og barnehagens vedtekter. Andelen pr. dags dato 500,-. Denne må betales før barnet kan begynne i barnehagen. Vedtektene (bl.a. bestemmelser om oppsigelsesfrister m.m.) er bindende fra tilbudet om plass aksepteres.

Vedtekter i henhold til samvirkeforetaket:

 Vedtekter etter samvirkeloven Oppdatert juni 2020

Vedtekter i henhold til barnehagen:

 Barnehagevedtekter 2017