Barneverntjenesten og Familiens Hus

Informasjon om barneverntjenesten og Familiens Hus i Strand kommune

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Målgruppen til barneverntjenesten er barn mellom 0-18 år som bor eller oppholder seg i Strand kommune.

Informasjonskrivet gir innblikk i:

- hva barneverntjenesten kan hjelpe til med

- når bør en ta kontakt med barneverntjenesten

- hvordan ta kontakt

- veien videre etter kontakt m.m.

Informajsonsskriv: Informasjon om barneverntjenesten 2016

 https://www.strand.kommune.no/tjenester/barn-familie-og-sosiale-tjenester/barnevern/barneverntjenesten-i-strand.7717.aspx

 

Familiens Hus

Et lavterskeltilbud det foreldre/ foresatte, barn og unge kan ta kontakt, eller ta kontakt via barnehagepersonell, lærer, lege, helsesøster, PPT, BUP, barneverntj. m.m

https://www.strand.kommune.no/tjenester/barn-familie-og-sosiale-tjenester/familiens-hus/