Tilvenning

Det å begynne i barnehagen kan være skummelt for både små og store. Noen barn slår seg fort til ro i barnehagen, mens andre barn behøver lengre tid på å få oversikt og føle seg trygge. De tre første dagene er tilvenningstid, da skal det være en voksen med i barnehagen.

Alle barn er forskjellige, det er derfor viktig å la hvert barn få den tiden det behøver i tilvenningen. 

 I tilvenningen vektlegger vi:
- barna skal bli trygge på både de voksne og barna i barnehagen
- barna skal bli trygge på arealene inne og ute
- barna skal bli kjent med rutinene i barnehagen
- ikke snik deg ut - fortell barnet at du skal gå
- ikke drøy avskjeden - det kan gjøre den mer smertefull

 Råd om barnehageoppstart:

https://www.facebook.com/Laringsmiljosenteret/videos/1105154899873401/

 Råd om barnehageoppstart 2:

https://www.aftenposten.no/a-magasinet/i/P9E82p/foreldrekoden-kom-barnehagestarten-braatt-paa-her-er-psykologens-beste-tips-til-nervoese-foreldre

Hvordan få en best tilvenning:

https://www.barnehage.no/artikler/hvordan-fa-best-tilvenning/442511