Førskolegruppe

En dag i uken har vi førskolegruppe - gruppen består av alle barna som skal begynne på skolen til høsten - av den grunn varierer størrelsen på gruppen fra år til år.

Siri Larsen, Anja, Karen, Nour, Åse, Beate og Rolf Magnus vil være på gruppen sammen med 20 barn fra Myllå og Kvernhus.

Førskolegruppen utarbeider egne planer for sitt arbeid.

Grunnet smittevern i forbindelse med covid-19 vil vi barnehageåret 2020/21 ha førskolegruppene avdelingsvis.