Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag ?

Fra tid til annen hender det at barn blir syke. Samarbeidsutvalget i barnehagen har laget en brosjyre over vanlige sykdommer og når barnet bør holdes hjemme.

 Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag

 

Barnehagen har tegnet ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet:

Se informasjonsbrosjyre

Barneulykke heltid