Kommunikasjon, språk og tekst

Knøtte tar utgangspunkt i: Kommunikasjon, språk og tekst - høsten Kopp, beveglese, mat og helse - våren som to av de sju fagområdene i Rammeplanen for barnehagen innhold og oppgaver

Stemmen og Loen vil ha aldersinndelte grupper avdelingsvis. Avdelingne vil ha samme opplegg, og de vil vi ha noen felles turer/opplegg innimellom med de som er jevnaldrende.

Knøttene er smmmen onsdager fra 9.45-12.00.

Voksne på Knøttene er: Synnøve, Emma, Karina, Therese

Utgår grunnet smittevern i forbindelse med covid -19

Avdelingene har aldersinndelte grupper innad på avdelingen

Plan for Loen: KNØTTENE og OLLE BOLLE, høsten 2020

Plan for våren 2021, Loen: KNØTTENE OG OLLE BOLLE, vår 2021

 

Plan for Stemmen, høsten 2020:Knøttene, Olle Bolle og Småtroll på Stemmen