Kvernhus

Kvernhus er en avdeling med barn fra 3-6 år. Gruppen består av 24 barn og 4-5 voksne. I perioder kan det forekomme ekstra assistenter, lærlinger og/eller studenter.