Språk, magi og sang

Vi har fokus på språk «Med krutt og trening gir lesing mening». Parallelt vil vi jobbe med inkluderende barnehagemiljø, vennskap, danning og det å være en del av et fellesskap «Gjennom annerkjennelse og empati skaper vi magi». Gjennom Syngende barnehage skal barna oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.