Velkommen til Rødlandsmyrå barnehage

Velkommen til Rødlandsmyrå barnehage. Vi ønsker å bygge barnehagehverdagen på barnas premisser, innenfor de grenser som barna kan mestre i forhold til deres alder og utvikling, samtidig som lek, sosialt samspill og omsorg skal stå i sentrum.