Alle skal ha en venn/lekekamerat

Vi i Rødlandsmyrå barnehage ser på sosial kompetanse som en av de viktigste egenskapene et menneske kan ha. Å få venner, og å "få bli med" er noe av det viktigste i oppveksten. Det kreves sosiale ferdigheter for å delta i samspill, og det er nødvendig å utvikle sosiale ferdigheter som fungerer i samspill med jevnaldrende.