Se mulighetene ikke begrensningene - tenk om det går

I Rødlandsmyrå barnehage har vi mottoet vi skal se mulighetene og ikke begrensningene - "Tenk om det går". Det er viktig at barna blir møtt med anerkjennelse og bekreftelse på kompetansen i stedet for ”du er flink”.